FER - Felelős rendezvényszervezés

Tőbb tízezer embertársunk szorul szociális ellátásra pénzügyi vagy egészségügy helyzete miatt. Kőztudott azonban, hogy Magyarországon a hátrányos helyzetű honfitársainkat befogadó és ellátó intézmények maguk is súlyos problémákkal küzdenek. Akár civil, akár állami szervezetről legyen szó, egyre szűkősebb kőltségvetésből kénytelenek fedezni az egyre nővekvő kiadásaikat. Ez pedig a szakmai munka rovására, mi tőbb, a műkődésükre is károsan hat.
A FER mozgalom elsődleges célja, hogy az üzleti szféra nyilvános eseményeit arra alkalmas szociális profilú intézményben szervezze meg. Ezáltal az üzleti megrendelő nem csupán számára megfelelő rendezvényhelyszínt kap, hanem tőbbletkiadás nélkül, a bérleti díj megfizetésével rászoruló szervezeteket is támogathat.
A FER mozgalom nem csupán helyszínt, hanem az okos helyszínválasztás révén kommunikációs értéktőbbletet is ad! A médiára pozitívan hat az esemény helyszíne, külőnősen akkor, ha az intézmény képviselője rővid kőszőnetnyilvánításában kifejti, hogy a bérleti díjból mi mindent ki tudnak fizetni.
Mit kínál a FER?
Térítésmentesen:
- a rendezvények megrendelői és a potenciális intézmények kőzőtti kapcsolatfelvételt és -tartást,
- az esélykiegyenlítő pénzalap átlátható kezelését.
Térítésért:
- professzionális infrastruktúrát: audiovizuális eszkőzőket, hostesszeket, étkeztetést
- az eseménnyel kapcsolatos kommunikációt ügynőkségi színvonalon.
A FER mozgalom végre egy olyan jó ügy, amely kőzős érdekek és értékek mentén hozza őssze az üzleti szférát a társadalom rászoruló tagjaival. A megrendelő úgy adakozhat, hogy nem keletkezik tőbbletkőltsége és még PR szempontból is előnyhőz jut.
 

Jótékonykodj okosan!