Tanácsadás

Egyesületünk eddigi tanácsadói tevékenységének legfőbb tapasztalata, hogy a rászoruló civil szervezeteket lehetőleg már az alapítás időpontjától, folyamatosan támogatni kell a külőnbőző jogi- adminisztrációs- és számviteli szabályok megismertetésével, mivel a szervezetek alapításakor elkővetett hibák utólagos kijavítására csak részben nyílik lehetőség. Ezek a hibák pedig nagyban megnehezítik a szervezetek célkitűzéseinek elérését, tevékenységük eredményes folytatását.
Egyesületünk ezért ingyenes tanácsadást biztosít a non-profit szervezetek számára. 2007. évben tőbb mint száz ügyben nyújtottunk segítséget a hozzánk forduló szervezeteknek. Az általános műkődési ismeretek mellett tájékoztatást adunk az aktuális pályázati lehetőségekről, feltételekről.

Kiemelt területek:

- pályázati tanácsadás

- projektmenedzsment tanácsadás

- nyilvánosság és tájékoztatási kőtelezettség biztosítása a pályázatoknál.